2. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Individet og kontrollen i Det Ønskede Samfund

Individets frihed kontra statslig indblanding – Balancen mellem uhæmmet liberalisme, total statslig styring, og befolkningens kontrol med samfundets magthavere i politik, økonomi, medier, retsvæsen, forsvar, offentlige virksomheder mv.

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Indledning

Debatten om Det Ønskede Samfund har flere gange ført os tilbage til den første ubærlige problemstilling, som vi tager hul på nu: Individets frihed og kontrollen i Det Ønskede Samfund.

Et dilemma, som mennesket har kæmpet med siden de første stammesamfund og frem til i dag, hvor vi taler om individets frihed kontra statslig indblanding – Balancen mellem uhæmmet liberalisme, total statslig styring, og befolkningens kontrol med samfundets magthavere i politik, økonomi, medier, retsvæsen, forsvar, offentlige virksomheder mv. Men det er ikke selve rejsen fra de første spæde stammesamfund til dagens velfærdssamfund, som vi skal ind på. Den er beskrevet meget bedre og mere dybgående af mange forskere og samfundskritikere gennem tiden før os.

Megen forskning og mange studier peger på en samfundsudvikling, der over tid – som et pendul – er svunget mellem overvejende individuel frihed og overvejende kontrol fra fællesskabets side. I daglig tale er pendulet svunget mellem blå og rød blok, mellem overvejende højreorienterede tiltag og overvejende venstreorienterede tiltag, liberalismen kontra socialismen. En kær problematik og debat med mange forskellige navne og nuancer. Vi vil dog trække debatten ind bag problemstillingen og formulere de spørgsmål, hvis svar giver anledning til en politisk debat og beslutning. Beslutningen skal lede frem til konkret handling, der sammensmelter individets frihed og fællesskabets kontrol i en form for ”uafhængighed sammen med andre” (oversat fra det engelske udtryk ”interdependence”). Vi er nemlig overbeviste om, at det vil bringe os tættere på Det Ønskede Samfund.


En model for debatten

For at undgå ”blokdannelsen (rød/blå)” i debatten må en ny model for debatten opstilles. Vi må som deltagende, kritiske og engagerede samfundsborgere under debatten være i stand til at holde det individuelle perspektiv i højre hånd, mens vi samtidig holder fællesskabets perspektiv i den venstre hånd. Kunsten bliver at veje det ene op imod det andet – en form for stadig hurtigere Yin & Yang – bevægelse, der munder ud i en ny form for hensigt (en ”intent” eller en ”uafhængighed sammen med andre”), der opløser dilemmaet, finder balancen og svaret og dermed løsningen.

Denne Yin & Yang model anvendes på ethvert delområde, som vi ønsker at debattere i relation til det overordnede tema om individets frihed kontra statslig indblanding. For balancen mellem friheden og kontrollen vil være forskellig mellem de enkelte delområder, ofte situationsbestemt og kontekstafhængig. Corona-håndteringen er et godt eksempel på sidstnævnte.


Oplæg og debat

Vi starter med et kort oplæg af Jørgen Schwensen om aftenens tema for at sætte godt gang i debatten. Jørgen Schwensen har en baggrund som bl.a. tidligere HR-direktør i Region Hovedstaden og kommunaldirektør i Tjele Kommune. Jørgen er i dag pensioneret, aktiv musiker, politisk aktiv i Socialdemokratiet og debattør i Bevægelsen for Det Ønskede Samfund.

Debatten bølger straks herefter frem og tilbage ud fra følgende spørgsmål:

  • Hvad er det du ønsker anderledes i Det Ønskede Samfund, når du tænker på individets frihed kontra statslig indblanding, og befolkningens kontrol med magthaverne?
  • Hvorfor er det vigtigt for dig/os, at vi tager netop den debat?
  • Hvilke(t) spørgsmål skal vi stille vores politikere, for at skabe handlekraft, så vi ser konkrete resultater og når i mål?

Opfølgning

Debattens resultater sætter vi i spil på en efterfølgende politikerdebataften. Her tester og udfordrer vi udvalgte politikere på deres svar på de spørgsmål, som vi i fællesskab er kommet frem til.

Debataftenerne kan inspirere til, at vi hver især fortsætter debatten rundt om i netværk, foreninger, fagforbund, virksomheder og partiforeninger. Det udvikler evnen til at formulere netop de spørgsmål om ubærlige problemstillinger, som befolkningen faktisk er optaget af svarene på, og samtidig styrker det de demokratiske processer i retning af Det Ønskede Samfund.

Online driver vi et debatforum med nyheder, artikler, indlæg m.v., og vi mobiliserer og forener deltagerne med det formål at arbejde uddybende og videreudviklende.


Afrunding

Debataftenen foregår virtuelt på Zoom torsdag den 18. marts 2021, kl. 19-21. Kom og vær med 🙂

Tilmelding er nødvendig og deadline er torsdag den 18. marts 2021, kl. 12. Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send også gerne indspark til debatten til enten Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com)  eller Erik Schwensen (es@es-leadership.dk), så vi får det hele med.

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar