44. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Det Ønskede Samfund ved udgangen af 2022.

Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Debatten om Det Ønskede samfund fortsatte med fornyet kraft i 2022. Flere artikler, nye og dybdeborende debatter om aktuelle temaer og stadig uforløste samfundsudfordringer, samt ikke mindst folketingsvalget med Tv-interviews og den efterfølgende regeringsdannelse blev en del af indholdet i årets debatter og artikler. Det handler denne uges artikel om, hvor vi gør status i året der gik.

2022 blev året, hvor vi med 45 artikler næsten fordoblede produktionen i forhold til 2021 og rundede artikel nummer 86 i debatten om Det ønskede Samfund, som påbegyndte i marts 2020. I 2022 afholdt vi 9 debatter, ligesom i 2020 og 2021, og som noget nyt gennemførte vi 5 Tv-interviews med lokalt opstillede folketingskandidater sidst i valgkampen.


Visionen og strategien

I 2022 fastholdt vi visionen om, at ”Vi vil skabe en bred samfundsdebat, der søger konkrete løsninger på aktuelle og ubærlige problemstillinger. Løsninger som bringer os henimod Det Ønskede Samfund, og som bygger på en ordentlig og åben dialog med respekt for andres meninger.

Alle debatter har været afholdt i en ordentlig og åben dialog med respekt for andres meninger med retten til at blive klogere. En debatform som er blevet anerkendt af alle deltagere, både i debatterne og Tv-interviews og i kommentarer til artiklerne. En debatform, hvor vi har taget tempoet – speeden – ud af samtalen og søgt forståelsen af forskellige politiske perspektiver og konsekvenser for også at blive klogere på egne og andres synspunkter.

I 2022 er vi endelig påbegyndt de i strategiens 3. trin varslede interviews med forskellige politikere. Det vender vi tilbage til lidt senere i artiklen.

Vi må også konstatere, at vi endnu ikke har formået at skabe en samfundsdebat med så mange aktive debattører, som vi ønsker. Her har vi noget at lære og blive bedre til. På den anden siden viser Danske Digitale Mediers vurdering, at både læser- og seertallene er relativt gode, ligesom mange uopfordrede tilbagemeldinger peger i retning af, at vi er på rette spor i forhold til at styrke den demokratiske samtale og politiske debat.

Strategien om at argumentere for en styrket demokratisk samtale og politisk debat gennem eksemplernes magt, tror vi stadig på. Det kan lykkes gennem det lange seje træk og gennem bevist og gentagen påvirkning i form af gode oplevelser omkring politiske debatter og deres konkrete resultater.


Artiklerne og debatterne

I 2022 har artiklerne og debatterne handlet om mange forskellige temaer ofte grupperet i serier af overordnede temaer som: ”Derfor er visioner vigtige”, ”De ubærlige problemstillinger”, ”Valgtemaer”, ”Fremtidens uddannelsesmiljø” m. fl.

Artikelserien om ”Derfor er visioner vigtige” blev skrevet ud fra et ønske om at inspirere til en politisk bevist, visionær tankegang som udgangspunkt for at løse ”De ubærlige problemstillinger” som samfundet stadigt står overfor. ”Valgtemaerne” gav sig selv i forhold til valgkampen, og det vores debatter mundede ud i af spørgsmål til vores politikere.

Vi må også konstatere, at vi ikke så meget direkte, men måske mere indirekte har fået svar på mange af vores fremsatte spørgsmål omkring ”De ubærlige problemstillinger og udfordringer”. Regeringsgrundlaget peger på mange måder i samme retning af den diagnose af tidens udfordringerne, som debatterne og artiklerne om Det Ønskede Samfund er kommet frem til. Det er naturligvis positivt, men ikke nok. For lange og enslydende (politiske) diagnoser kan være nok så gode, men nyttesløse, hvis vi ikke rettidigt er i stand til at tage konsekvenserne heraf.

Det politiske fokus bør være rettet mod, hvordan vi konkret skaber det samfund vi ønsker os, og hvilke konkrete første skridt, vi tager for, at gå i den retning. Der er ikke nok med diagnoser, hensigter og beslutninger. DER SKAL KONKRETE HANDLINGER TIL! For uden efterfølgende konkrete handlinger og ændret adfærd er beslutninger betydningsløse.


Tv-interviews

Med de fem Tv-interviews i 2022 søgte vi at skabe en ny form for Tv-interviews i overensstemmelse med vores vision og strategi. I individuelle Tv-interviews tog vi helt bevidst tempoet ud af debatten, kvittede ja/nej-spørgsmål og andre konkurrerende showindslag. Vi satte fokus på den interviewedes vigtigste tanker, idéer og visioner om fem centrale spørgsmål i løbet af de ca. 20 min det enkelte interview varede.

De fem spørgsmål drejede sig om, ”Hvem er du som menneske og politiker? ”, ” Du og dit partis vision for Danmark”, ” Styrkelse af politikernes troværdighed”, ” Dine allervigtigste værdier og overbevisninger” og ” Styrkelse af den demokratiske samtale ”.

Hvert spørgsmål blev fulgt op at et eller flere uddybende spørgsmål om ”Hvad er det første, du konkret vil gøre, for at gøre det til virkelighed? ”, Hvorfor er det vigtigt for dig og dit parti? ”, ”Hvordan vil I og vi vide, at målet er nået? ”

Med stor hjælp fra Danske Digitale Medier blev interviewene professionelt optaget, redigeret og udsendt på https://avisen.nu/dos/ , hvor du kan finde dem.

De foreløbige tilbagemeldinger er positive. Dels de tidligere omtalte seertal, dels fra Danske Digitale medier og dels tilbagemeldingerne fra de deltagende politikere. Tv-interviewene fik mennesket bag politikeren frem i lyset. Der var tid til fyldestgørende svar og tid til at få egne politiske og personlige budskaber frem og uddybelse af samme.

Derfor vil Tv-interviews i 2023 blive en endnu større del af debatterne om Det Ønskede Samfund, hvor konceptet videreudvikles. Det vender vi tilbage til i næste uges artikel.


Godt Nytår

Med stor tak for det gamle år med gode debatter, samtale og indspark om udviklingen af det samfund vi ønsker os, ønsker vi alle et RIGTIG GODT NYTÅR 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar