20. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Debatten om samfundsvisionen

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Debatten om samfundsvisionen synes vigtigere end nogensinde før. Verden er af lave, præget af uro og krig, uenighed og ude af balance, også klimamæssigt. En folkeafstemning er overstået, og et folketingsvalg nærmer sig. Der er god grund til at bruge noget af sommerens ”agurketid” til at sætte det lange lys og hjernen på uendelig med fokus på en debat om, hvor vi ønsker samfundet bevæger sig hen, og at vi konsekvent handler på det. Torsdag den 16. juni 2022, kl. 19-21 holder vi derfor debataften om en ny samfundsvision ud fra spørgsmålet om, hvor vil vi hen med vores liv og fællesskab?

I denne artikel skriver vi, som oplæg til debatten, noget om vores tanker omkring hvad en samfundsvision er og kunne gå i retning af. Artiklen skriver vi på baggrund af otte artikler, som vi tidligere har bragt her i AVISEN og nu udgiver samlet, som inspiration til debat.


Hvad er en vision

En vision kan betragtes som et eller flere vejskilte. Den skal pege og vise os i den retning, som vi ønsker at bevæge os ad. Visionen er en forestilling om, en oplevelse af eller et billede på en ny og bedre verden. Visionen ligger tæt på vores drømme og fantasier om svaret på spørgsmålet: ”Hvad er det for en verden, vi ønsker at leve i, hvis alt er muligt? ” Men visionen skal være mere præcis, mere konkret og mere realistisk end bare en sløret og fragmenteret drøm.

Visionen skal udspringe af, hvem vi er – vores oplevede identitet. Visionen skal afspejle vores syn på verden og de overbevisninger, vi ønsker at leve efter. Visionen skal formuleres i overensstemmelse med vores værdier og hvilken etik og adfærd, som vi ønsker skal være fremherskende i vores liv. Visionen skal gennemsyres af de ledelsesprincipper, som vi ønsker at lede os selv og andre efter, og som vi selv ønsker at blive ledt ud fra.

Visionen skal være i stand til – med få ord – at virke så dragende på os, at vi ikke kan lade være med at tage det første skridt og de næste skridt mod det fælles mål. Et mål som vi har sat os for at nå, enten som individer, i fællesskab eller allerhelst begge dele. Visionen skal være i stand til at være den ledestjerne, der også viser vej i mørke stunder og i usigtbart vejr og terræn.  Den viser os vej, når vores forudindtagede landkort (vores model af verden) ikke stemmer overens med den virkelighed, der folder sig ud foran os.

Visionen skal være langsigtet, og visionen skal holde os på rette kurs uanset hvilke orkaner og storme, der raser omkring os og måske inde i os selv.

Samtidig skal vi være i stand til justere visionen og den kurs vi har sat, når radikale sceneskift sker. For de sker og de kommer sjældent alene. Klima-krisen, Corona-krisen og netop nu Ukraine-krisen er desværre ”gode” eksempler herpå. Et udfordrende dilemma mellem fastholdelse og fleksibilitet, som kræver en afbalanceret beslutningskraft hos os selv og ikke mindst hos vores politiske ledere.

Men disse sceneskift og kriser skal ikke holde os tilbage. Tværtimod de bør animere os til at tænke endnu mere visionært og sætte en ny kurs. Vi skal udnytte de kolossale kræfter, som kriserne slipper løs, ved at styre de løsslupne kræfter i den retning vi ønsker. Det er netop her en rettidig og en skarpt formuleret vision har sin værdi og styrke.


Visionens indhold

Selve visionen bør bestå af en overordnet, præcist formuleret og kort sætning, der favner essensen og udløser forestillingen og oplevelsen af en fremtidig ønsket tilstand for samfundet.

”Det meningsfulde liv for alle” kunne være en vision for et fællesskab. En anden vision for et fællesskab kunne være ”Fællesskabet, hvor det meningsfulde liv leves og trives”. Ordet ”Fællesskabet” kunne byttes ud med andre relevante begreber, som ”Fristaden”, ”Fristedet”, ”Kommunen”, ”Landet” etc.

Visionens budskaber uddybes efterfølgende med svar på i hvert fald tre spørgsmål, som sikrer en fælles forståelse af visionens indhold og forventninger hertil. 

Det første svar drejer om, hvad det egentligt er visionen handler om, og hvilke elementer visionen består af? I forhold til de to nævnte visionseksempler kan det være en uddybende beskrivelse af forestillingen om hvad vi forstår ved ”det meningsfulde liv” og ”fællesskabet”. Hvis vi forestiller os, at visionen er for ”Det Ønskede Samfund”, kan du finde masser af inspiration hertil i vores 61 artikler og indlæg fra den hidtidige debat om det ønskede samfund, som vi har haft gang i siden begyndelsen af marts 2020.

Det andet svar er en uddybning af, hvorfor er en vision vigtig, og hvad den betyder for os?

Gode svar på disse to spørgsmål er måske det allervigtigste, for kun de gode svar vil inspirere og motivere. Det får os til at handle og ændre adfærd i retning af visionen. Ved undervejs i livet at genbesøge og måske opdatere disse svar, genererer vi ny mental energi, så visionen nås.

Det tredje svar drejer sig om, hvordan vi vil vide, at vi har nået visionen?

Det tredje svar, som underbygger og udbygger de to første svar, kan bestå at flere delsvar på spørgsmål om: ” Hvor står vi, når visionen er nået? ”, ” Hvad laver vi der? ”, ” Hvordan gør vi det? ”, ”Hvorfor gør vi det? ” og Hvem er vi, når visionen er opfyldt? ”.

Disse svar er med til at underbygge selve visionen og knytte den stærkt til, hvem vi er. Ved at fastholde og udbygge sammenhængen i disse svar øges chancen betydeligt for, at visionen nås.


Afrunding

Debatten om samfundsvisionen foregår på Zoom torsdag den 16. juni 2022, kl. 19-21. Tilmelding sker til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk). Når du tilmelder dig debatten sender vi artikelserien til dig, så du også har den til de debatter, som du selv igangsætter. KOM OG VÆR MED 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar