12. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Strategien og handleplanerne

FOTO: ES-Leadership v. Erik Schwensen

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Når et samfunds, en forenings eller en virksomheds vision er på plads kommer turen til strategien og handleplanerne. For hvordan når vi vores vision eller i det mindste kommer tættere på vores vision? Det handler denne 7. artikel om i miniserien om ”Derfor er visioner vigtige”. Det er strategien og de tilhørende handleplaner, der forbinder visionen med det sted, hvor vi står i dag, det er strategien, som viser vejen frem mod visionen, og det er strategierne, som trækker os mod den uimodståelige vision, som vi i fællesskab har formuleret og forbundet os til.


Strategiens og visionens samspil

Visionen er den ledestjerne, der både viser og fortæller om en ønsket fremtidig tilstand for den organisation, det menneske, den kommune, den nation eller det samfund, vi taler om. Visionen som ledestjerne viser os dermed også retningen mod den ønskede tilstand, men visionen viser os ikke detaljerne om vejen dertil, delmålene, omvejene, elementerne, farerne og risikoen osv. Visionen handler alene om den fremtidige ønskede tilstand i form af et billede eller en beskrivelse, som vi skrev om i sidste artikel. Nej, detaljerne om vejen til visionen finder vi i vores strategi og de tilhørende handleplaner. Det vil sige, at vores vision realiseres via strategien med tilhørende handleplaner, hvis gennemførelse leder os i retning af den ønskede tilstand (visionen).

Det rette samspil mellem vision og strategien er afgørende. Det er et dynamisk samspil, der er i evig forandring, fordi verden omkring os konstant forandrer sig. Nogle tror dog stadig på, at visioner skal være statiske i den periode de rækker ind i, og at der er et lineært forhold mellem vision og strategier. Men dette er en forældet tankegang fra industrisamfundets tidsalder, hvor Scientific Management-tankegangen florerede, og arven herfra ser vi fortsat mange steder i samfundet i dag.

I dag er det ikke nok at beslutte sig for en vision med tilhørende strategi og gennemfører dem ud fra en given og fastlåst plan. I dag er det nødvendigt rettidigt at genbesøge visionen med tilhørende strategi i forhold til de forandringer vi oplever i verden omkring os. Forandringer som ofte kommer overraskende for os, fordi vi hverken er gode nok til at se hvad der sker omkring os eller gode nok til at tage ved lære af vor historie. Murens fald i 1989, Corona-krisen og nu Ukraine-krisen er tydelige eksempler herpå.

Visionen og strategien skal derfor indtænkes i hverdagslivets gøremål, så vores daglige adfærd afspejler dem, ligesom vores oplevelser i hverdagen skal reflekteres ind i vores vision og strategi, så de rettidigt tilpasses og ikke står tilbage som slukkede fyrtårne. Dette bør vi alle gøre, uanset vores roller i samfundet, og med passende, rettidige intervaller bør vi foretage mere grundlæggende revisioner af vores vision og tilhørende strategier.


Den overordnede strategi

Den overordnede strategi, som vi taler om, er strategien for skabelsen og udlevelsen af vores vision med tilhørende handleplaner. Vi omtalte den overordnede strategi i vores første artikel om ”Derfor er visioner vigtige”, hvor vi talte om den overordnede handleplan for artikelserien, og vi har fulgt den gennem alle artikler, ligesom vi har anvendt samme metode i arbejdet omkring udviklingen af Det Ønskede Samfund.

Den overordnede strategi handler om at knytte nutiden (vores mission) til fortiden (vores historie) og til fremtiden (vores vision) i en helt særlig proces og på en helt særlig måde. Kort fortalt består processen i fem elementer: 1) Vores overvejelser om, hvor vi står netop nu (nutiden), 2) Et tilbageblik på det vi ønsker at fastholde og på vores hidtidige succeser (fortiden), 3) Et udsyn mod vores fremtidige tilstand (vision), 4) Strategien og 5) Handleplanerne og de første skridt mod visionen.

Processen er iterativ, det vil sige tilbagevendende til tidligere elementer. Fordi vi bliver klogere undervejs, verden forandrer sig, nye aktører kommer på banen og nye strategier dukker op og præger processen på nye måder. Alt dette betyder også, at visionen skal genbesøges undervejs med passende mellemrum, som tidligere beskrevet. Ellers bliver vores vision forældet, visner bort og bliver et fængsel frem for et fyrtårn. Men visionen skal kun ændres, når der sker markante og pludselige, uforudsete omvæltninger i verden omkring os.

Den overordnede strategi er et spændende og komplekst kapitel, som vi i detaljer må vende en anden god gang.


Handleplanerne

Handleplanerne medvirker til at realisere visionen og strategien i forhold til den organisation, det menneske, den kommune, den nation eller det samfund, som vi taler om. Det kan være knyttet specifikt til opgaven (missionen), ledelsesprocesserne eller de forudsætningsdannende rammefaktorer for virksomheden. Det kan være handleplaner om kommunikation, kompetenceudvikling, kapacitet, økonomi, personale, fysiske rammer, arbejdsmiljø, virksomhedskultur, relationer til samarbejdspartnere og listen kan fortsættes. Pointen er, at hver enkelt handleplan, skal spille sammen med hinanden, den overordnede strategi og selve visionen. Kun derved når vi i mål med visionen.


Afrunding

Vi runder miniserien om ”Derfor er visioner vigtige” af med næste gang at se på forudsætningerne for visioners succes. Artiklen udkommer den 27. april 2022 i AVISEN.

Debatten om Det ønskede Samfund fortsætter også. Oplægsartikel til næste debat udgives i AVISEN den 20. april 2022, for den 28. april 2022, kl. 19-21 holder vi næste debataften, hvor vi fortsætter debatten om ”Fremtidens grænseløse uddannelsesmiljø”. Læs mere om debatten i AVISEN (uge 09 og 12 i 2022) og på hjemmesiden: www.det-ønskede-samfund.dk/.


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar