9. artikel i 2021

posted in: 2021 | 0

Fremtidens ledere i Det Ønskede Samfund

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Indledning

Det ønskede Samfund kræver ledere, som er i stand til at lede os i retning af det samfund, vi ønsker os. Men, hvad er det egentligt for ledere, vi vil ledes af? Hvad skal de være i stand til? Hvad er de personlige og samfundsmæssige værdier, som vores ledere skal stå inde for, udleve og udvise i deres adfærd og lederskab?

Fremtidens ledere” er til debat i Det Ønskede Samfund onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19-21.

Og når vi taler om fremtidens ledere, så bliver rekrutteringen og valget af vores ledere uhyre vigtig. Det gælder både politiske, offentlige og private ledere. Trænger vi ikke til at forny måden at rekruttere lederne på? Er der ikke et eller andet kiks her, når vi i dag ser så mange ledere, der mislykkes med deres gerning og forehavende? Er der ikke noget i udvælgelsen af vores ledere, som vi har overset? Bør udvælgelsen af vores ledere i dag ikke ske på en anden måde, end det vi har været vant til i løbet af de sidste 30 år? Vælger vi de facto ikke gårsdagens lederprofiler, som ledede industrisamfundet på godt og ondt? Hvordan får vi fat i og fastholder de rigtige?


Fremtidens ledere

I debatten om Det Ønskede Samfund er vi gang på gang stødt på eksempler med ledelsesmæssige svigt, der har fået alvorlige og negative konsekvenser for samfundsudviklingen, både politisk, offentligt og privat, lokalt og internationalt. Men sjældent tager vi en reel og præcis diskussion op om, hvad det er vores ledere skal kunne allerede i dag, for at være i stand til at skabe de rigtige løsninger på lidt længere sigt?

Vores indledende overvejelser kredser om følgende temaer til debat:

 • Hvordan skal fremtidens ledere være i stand til at medskabe og lede fællesskabet efter en fælles vision for samfundet ud fra en fælles mission? En mission og vision, der omfavner en fælles opfattelse af meningen med livet som menneske, og hvordan vi når derhen i fællesskab og som individer?
 • Hvordan skal fremtidens ledere kunne favne hele den omverden, der omgiver lederen? Og det gælder om at definere de kompetencer, som lederen skal besidde uanset køn. En holistisk ledertilgang, en helhedstankegang, hvor lederen ser hele vejen rundt og arbejder med flere bundlinjer. Ikke kun ud fra egen position eller andres, men også udefra (og form for 3. position).
 • Hvordan skal fremtidens ledere være i stand til at lede sig selv og fastholde sig der, som forudsætning for at lede andre?
 • Hvilke værdier og overbevisninger skal fremtidens ledere være præget af? Er det ordentlighed, gennemsigtighed, troværdighed, gensidig tillid, respekt for mennesker og andres model af verden, medinddragelse af alle, udvikling af medarbejderne engagement og kompetencer?
 • Hvilke ledelsesprincipper skal fremtidens ledere være præget af og lede ud fra? Er det ærlighed, loyalitet, initiativ, handlekraft, og situationsbestemt ledelse?
 • Hvordan udøver fremtidens ledere retfærdighed og ligeværdighed over for alle aktører omkring hende/ham set i lyset af de utallige dilemmaer, som er i spil omkring lederrollen?  Herunder:
  • Give alle muligheden for at bidrage,
  • Sikring af den personlige frihed under ansvar og samtidig slippe medarbejderne fri,
  • Give plads til uenighed, for uenigheden gør os stærkere,
  • Sikre mangfoldigheden og et multikulturelt afsæt
 • Og hvordan kommer disse lederegenskaber til udtryk i lederens synlige og usynlige adfærd?
 • Hvordan sikrer vi, at ledernes magthåndtering og lederadfærd sker inden for de moralske og etiske rammer, som vi som samfund fastsætter for dem? Hvad gør vi, når de svigter os?

Lederudvælgelsen

Lederudvælgelsen afhænger i høj grad af, hvem der foretager den og hvordan. Er det borgerne, bestyrelsen, den nuværende leder eller ledelse, eller går lederrollen i arv fra generation til generation? Er der faste procedurer og rammer for måden at udvælge på, eller sker det mere eller mindre tilfældigt? Hvad er den bedste måde at udvælge vores ledere på? Er der nogle generelle mønstre, der går igen for alle nødvendige ledertyper?

Hvordan kommer vi væk fra at udvælge gårsdagens foretrukne lederprofiler og henimod udvælgelsen af fremtidens ledere, som vi har behov for både på kort og længere sigt?

Hvordan udviser vi rettidig omhu, og sikrer vi os mod at udvælge ledere, der undervejs udvikler sig i en retning, som ikke lever op til samfundets krav og ønsker om god ledelse? Hvad gør vi, når det alligevel sker?

Oplæg og debat

Vi ønsker at lægge op til en god og konstruktiv dialog og debat om ”Fremtidens Ledere”? og hvilke krav må vi nødvendigvis stille til de politiske, offentlige og private ledere i Det Ønskede Samfund?

Det gør vi ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvad er det for ledere, vi vil ledes af i Det Ønskede Samfund? Hvad skal de være i stand til? Og hvad er de personlige og samfundsmæssige værdier, som vores ledere skal stå inde for, udleve og udvise i deres eget lederskab?
 • Hvilke spørgsmål skal vi stille de politiske partier, så vi skaber den dialog, der munder ud i svar på, hvilke lederprofiler og hvilke rekrutterings- og udvælgelsesmetoder, vi leder efter til Det Ønskede Samfund?

Afrunding

Debataftenen foregår virtuelt på Zoom onsdag den 27. oktober 2021, kl. 19-21. Kom og vær med.

Tilmelding er nødvendig og deadline er onsdag den 27. oktober 2021, kl. 12.

Du er velkommen til at tilmelde dig allerede nu ved Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Send gerne jeres oplevelser og tanker tilbage til os, så vi udvikler debatten om Det Ønskede Samfund endnu bedre.

Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen                                      Erik Schwensen

(uffesteinerjensen@gmail.com)                      (es@es-leadership.dk)

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar