23. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Fællesskabet, hvor mennesker trives,

og livet giver mening

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Debatten om det ønskede samfund er kommet til en udfordrende milepæl. Det viste den seneste debataften torsdag den 16. juni. Debatten viste, at vi er, med vores 28 inspirerende og givende debatter og godt 60 artikler, kommet så langt, at det er tid til, at formulere vores forestilling om, hvordan drømmen om det ønskede samfund kan se ud. Visionsprocessen, som vi begyndte i marts 2020, skifter nu fra andet til tredje, fjerde og femte gear. Visionen om ”Fællesskabet hvor mennesker trives, og livet giver mening” skal nedfældes på papir, strategier udarbejdes og de første skridt tages nu. Det handler denne uges artikel om.


Rejsen til Det Ønskede Samfund

Forstil dig, at du står ved grænsen til Det Ønskede Samfund. Du fornemmer og ser, at meget ligner det, du kommer fra og holder allermest af, men på en eller anden forunderlig måde opleves alting anderledes i det ønskede samfund. Du tager de første skridt over grænsen, og en af de første ting du oplever og fornemmer er en forunderlig sammenhæng mellem de ting borgerne siger, og de ting de gør i det ønskede samfund. De uendelige debatter om samfundsudviklingen er afløst af konkrete handlinger på baggrund af de fælles værdier, som borgerne er enige om at holde fast i, men også enige om at udvikle, før det er for sent. Mange af værdierne ligner dem, som vi længe har talt om i vores samfund, men her udleves værdierne hver eneste dag, som en helt naturlig del af hverdagen.

Alt det du ser omkring dig emmer af samfundsmæssig bæredygtighed og menneskelig væredygtighed. Her gælder det ikke kun lokalt og fragmenteret. Her gælder det globalt og universelt. Borgerne i det ønskede samfund kan godt svagt huske de ubærlige problemstillinger, som vi stadig tumler med i vores verden. Men her tager de et helt andet udgangspunkt, når de taler om deres ønsker, for det kalder de det, vi kalder udfordringer og problemer. De søger altid hen mod forbedringer, hvor vi stadig søger væk fra problemerne og hænger fast i dem.

I det ønskede samfund trives alle mennesker, også de unge og de ældre. Alle hører med og føler sig som en del af fællesskabet. Alle er ægte medborgere i fællesskabet. Her er der plads til individualitet og janteloven er afløst af ”talent-loven”, hvor alle mennesker har lov til og er forpligtet til at forfølge sit talent og egne ønsker om et meningsfyldt liv. ”Talent-loven” siger også, at alle er forpligtet til at være medskabere af andre menneskers meningsfulde liv ved netop også at udnytte deres talent til det.

At leve livet i det ønskede samfund er en livslang læringsproces, og på din videre rejse gennem dette fantastisk land, ser og fornemmer du mange eksempler på, hvordan al læring og erfaring videndeles. Videndelingen sker ikke bare blandt borgerne, men også blandt det borgerne en gang kaldte ”myndighederne og institutionerne” og nu kalder ”de underliggende fællesskaber”, og blandt det borgerne en gang kaldte ”erhvervslivet” og nu kalder ”samarbejdende fællesskaber, og blandt det borgerne en gang kaldte ”lande, regioner og unioner” og nu kalder ”globale samarbejdspartnere”.

I det ønskede samfund trives diversiteten og forskelligheden, og på din videre rejse ser du flere og flere eksempler på, hvordan alting synes i sammenhæng med naturens mangfoldighed og fantastiske løsningsmodeller, og hvor forskningen for adskillige år siden blev intensiveret og nu bære frugt.

Du oplever også, at det ønskede samfund er bundet sammen på en helt særlig måde. Den måde borgerne taler sammen på, taler med hinanden og taler om hinanden. Mediernes rolle er totalt forandret i forhold til det land, du kommer fra. Her får borgerne brugbar og rettidig information og viden til at leve det liv de ønsker sig. Her kommunikerer de mennesker, borgerne en gang kaldte ”politikere” og nu kalder for ”vores ambassadører”, på en helt ny måde. Her formidler de deres budskaber, så de bliver forstået af modtageren, her lytter de til borgerne og inddrager dem rettidigt i alle væsentlige forhold og beslutninger. Beslutninger som skal træffes for at fortsætte udviklingen af det ønskede fællesskab. Her bliver borgerne medejere og medskabere af beslutninger og løsninger, som implementeres langt hurtigere, bæredygtigt og videndeles til andre fællesskaber, som kan få glæde af dem også.

En af de sidste ting du når at opleve på din rejse til det ønskede samfund (for der er mange, vi ikke har plads til at nævne her) er, at det vi kalder for ”uligheden” i vores nuværende samfund, det er afløst af udtrykket ”det meningsfulde liv for alle”. Her drejer tankerne sig ikke om, at nogen har mere end andre, og at det er uretfærdigt. Her drejer det sig om, at alle borgere har nok til at leve det liv de ønsker sig, ud fra det talent de har og udvikler sig til, samtidigt med at ”vores ambassadører” har skabt et finmasket net af fællesskabsstøttende funktioner, der understøtter de borgere, som har brug for det. Men det du oplever er, at de fleste funktioner er forebyggende. De støttende funktioner iværksættes, før problemerne opstår, og håndteres langt hurtigere og effektivt.

Alle de temaer, som du hørte og måske læste om fra debatten om det ønskede samfund har fundet bæredygtige løsninger. Både temaerne om: Individet og kontrollen i samfundet, samspillet mellem aktørerne, mediernes magt, den medskabende, meningsskabende og meningsgivende samfundsborger, det kommunikerende samfund, den ønskede lederprofil og lederudvælgelse, samt mangfoldighed og diversitet, som kolossal styrke i samfundet. Ja endnu flere.


De første skridt

Her sætter vi din rejse på pause, for vi må tilbage til virkeligheden og bruge tiden henover sommeren til at nedfælde vores rejseberetning til en fælles vision og de strategier og handleplaner, der hører sig til. Det vender vi tilbage til – Rigtig god sommer 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar