25. artikel i 2022

posted in: 2022 | 0

Hvad bør Folketingsvalget handle om?

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen


Folketingsvalget nærmer sig, det er sikkert og vist. Dagsordener og strategier har længe været undervejs, og de er sikkert finpudset af alle centrale aktører og måske allerede foldet ud over for partimedlemmer og den øvrige vælgerskare, når du læser denne artikel. Men hvad bør valget egentligt handle om? Får vi reelt noget at vælge imellem? Hvordan kan vi som borgere sikre, at den reelt førte politik efter valget afspejler valgets resultat? Det handler denne uges artikel om, som oplæg til debatten om Det Ønskede Samfund torsdag den 25. august 2022, kl. 19-21 på Zoom.


Folketingsvalgets vigtigste temaer

Fornyelig udarbejdede Megafon en måling for TV2 og Politikken på, hvad et repræsentativt udsnit af befolkninger anser for de vigtigste emner til Folketingsvalget. Ud af de af Megafon 21 fastsatte temaer kunne de 1.076 respondenter vælge to emner. Ikke overraskende blev Hospitaler og sundhed topscorer efterfulgt af Miljø og Klima, Økonomi, Psykiatri, Flygtninge og Indvandrere, Udenrigs- og Forsvarspolitik, Ældreområdet osv. Det afspejler ganske godt det debatbillede hovedparten af medierne og politikerne har fokus på i tiden, men de 21 emner, som Megafons måling bygger på, er ikke de vigtigste temaer, som Folketingsvalget bør handle om – efter vores vurdering. Det berørte vi i sidste uges artikel om ”Demokratiets forudsætninger og fornyelse”, og det uddyber vi, og det begrunder vi yderligere her.

Ved kun at sætte fokus på de føromtalte 21 dagsaktuelle emner, så mister vi den – hvert ca. fjerde år – enestående lejlighed til at stille de strategiske spørgsmål om netop det danske demokratis forudsætninger og fornyelse. Holder vores demokratiske styreform stadig, eller er der behov for justeringer, evolutioner eller revolutioner? De seneste års kriser (finanskrisen, klimakrisen, Coronakrisen, Ukrainekrisen ….) viser med al tydelighed, at vi har behov for en debat og et folketingsvalg om langt vigtigere og grundlæggende temaer om vores samfundsudvikling og den kurs som vi sætter lokalt, nationalt og globalt.

Folketingsvalgets allervigtigste tema kan derfor i stedet være, hvordan de enkelte politikere og partier vil genskabe deres troværdighed overfor borgerne og styrke den gensidige tillid mellem alle aktører i samfundet, ikke mindst mellem den danske models centrale aktører og borgerne.

Folketingsvalgets næst vigtigste tema kan være om de grundlæggende værdier, som vi ønsker at bygge vores fremtidige samfund på. Ikke kun som fine ord på papir, der trækkes frem ved festlige lejligheder, men reelle og konkrete værdier, der omsættes til konkrete handlinger og adfærd, der begrundes ud disse værdier. Ikke kun hvilke værdier de enkelte politikere og partier står for, men også hvordan de omsættes til konkrete aftaler og handlinger i samfundet.

Folketingsvalgets tredje vigtigste tema kan være om hvordan vi revolutionerer den måde vi kommunikere med hinanden på. Det er vi i vores debatter gentagende gange vendt tilbage til og måske lidt trættende igen at læse. Men ikke desto mindre ligger der heri mange værdifulde gevinster lige for næsen af os alle, der bare venter på at blive taget op. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være.

Af yderligere emner kan vi igen pege på de syv ubærlige problemstillinger, som vi skrev om i sidste uge. De handler, ligesom de ovenstående tre vigtigste temaer, om de bagvedliggende problemstillinger, hvis løsning også er en forudsætning for gode løsninger på de emner, som Megafonmålingen har udfordret respondenterne på.


Men får vi reelt noget at vælge imellem?

Spørgsmålet netop nu er, om vi reelt får noget at vælge imellem til Folketingsvalget, eller om forskellen mellem partierne er udvisket så meget, og isomorfien så fremherskende, og holdningsforskelle er afløst af partitaktiske og personlige egotrips, at vi reelt ikke kan være sikre på, hvad vi får på den anden side af Folketingsvalget. Det må tiden vise, og vi vil gerne med vores artikler og debatter bidrage til, at vi som borgere får et mere reelt og gennemsigtigt valg.


Folketingsvalgets mulige succes

Folketingsvalgets mulige succes afhænger helt af den enkelte politikers og partiernes tilgang til valget, både hvad angår debatform og indhold. For borgerne er kun i stand til at træffe gode demokratiske valg, når grundlaget er i orden. Debatformen bør derfor være præget af ordentlighed, troværdighed, gennemsigtighed, ansvarlighed og ærlighed. Her bør politikerne fastsætte og fastholde standarden på allerhøjeste niveau og tvinge deres spindoktorer og medierne til det samme. Respekten overfor politiske modstandere bør altid være gældende. Egne politiske synspunkter og holdninger bør ikke tage udgangspunkt i politiske modstanderes fejl og mangler, men alene afspejle egne grundlæggende værdisæt og standpunkter.

Medierne spiller naturligvis også en væsentlig rolle i forløbet, hvis Folketingsvalget skal blive en succes. Her afhænger succesen af, om medierne bliver i stand til at sætte og holde fokus på de tre vigtigste temaer om politikernes troværdighed og tillid, om politikernes grundlæggende værdier og om mediernes evne til at kommunikere budskaberne igennem på en for borgerne inspirerende og forståelig måde. Så får vi som borgere noget mere reelt at vælge imellem, som også holder i den kommende valgperiode.

Folketingsvalgets succes ligger også hos den enkelte borger. Vi er som borgere forpligtigede til at deltage i de kommende debatter, bidrage med vore synspunkter, og præge vores politikere, så de i endnu højere grad ønsker og føler sig forpligtet til at repræsentere os. 


Næste debat om Det ønskede Samfund

Næste debataften foregår på Zoom torsdag den 25. august 2022, kl. 19-21, hvor vi fortsætter debatten om hvilke temaer og emner Folketingsvalget bør handle om. Kom og vær med 🙂

Tilmeld dig allerede nu til Erik Schwensen (es@es-leadership.dk)


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar