5. Artikel om Det Ønskede Samfund

posted in: 2020 | 0

16. juni 2020

” Hvad er det for et samfund vi ønsker at se frem til? ”

af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Indledning

Dette er den femte artikel om ”Det ønskede samfund”.

I de første fire artikler og debatter har vi kredset om det, vi ønsker at tage med fra det samfund vi lever i og aktuelt oplever i dag, og vi har talt om hvilke fundamentale værdier, vi ønsker at vores fremtidige samfund og fællesskab bygger på. Og vi er nu på vej ind i drømmefasen om det ønskede samfund.

Grundtanken er at skabe og udvikle en debatform både nationalt og internationalt. En debatform, der initierer og skaber den forandring, der skal til for at vi tager afgørende skridt henimod det samfund vi i fællesskab ønsker os, hurtigere og mere effektivt.

Debatten om hvad vi ønsker at fastholde i vort samfund bragte godt 25 temaer og forhold på banen, som er vigtige for alle deltagere i debatten, og vi forventer flere kommer til undervejs i processen, så dem vender vi tilbage til i det videre forløb.

I debatten hæftede vi os specielt ved følgende emner om ”det vi ønsker at fastholde i vort samfund”:

forsamlings- og foreningsfriheden, den fri presse, ytringsfriheden, den lave magtdistance, grundloven, tredelingen af magten, lighedsprincipperne, et tillidsbaseret samfund, tillid gør os effektive, ingen korruption, ligeværdighed, vi gør noget målrettet for børnene, stoltheden over at være dansker, plads til uenighed for uenighed gør stærk, når vi derefter evner at sætte fælles mål, højskolebevægelsen, andelstanken, arbejderbevægelsen, og idéerne fra skoleloven af 1812 om uddannelsesret, – mulighed(SU) og –pligt til alle, den danske kulturarv, kunsten er en styrke, evnen og muligheden for at rejse ud og kommer beriget hjem (”at rejse er at leve”), selverkendelsen af at Danmark er et lille land, der har brug for sin omverden og dybt afhængig af den, frihed og tid til at  finde ud af, hvad du som samfundsborger vil med dit liv og bidrage til samfundet med, fastholdelse af pressen som den 4. statsmagt holdt i hånden af pressenævn og selvbestaltede ”presseloger”, hvor medierne bringer os tættere sammen og giver nye indsigter og valide informationer, hvor borgerne er gode til at søge indsigt gennem flere forskellige medier og perspektiver og samtidig skabe nye platforme, friheden til og evnen til at skabe mangfoldighed i samfundet, kvaliteten i sundhedsvæsenet godt støttet op af den teknologiske udvikling i dansk industri og diverse fonde, vores monarkiske demokrati og kongehuset, og meget, meget mere…….

I artiklen og debatten om vores grundlæggende værdier tog vi udgangspunkt i fire værdisæt: Retfærdighed og ærlighed, tillid, frihed under ansvar og at bidrage efter evne. Og endnu flere værdier blev sat i spil: Værdier som tryghed, loyalitet, ordentlighed, ytringsfrihed, respekt for andre, offentlighed i forvaltningen og mange flere. Det er kombinationen og afvejningen af værdierne, bevidstgørelsen og samtalen om værdierne, der skaber fællesskabet i et værdibaseret samfund og meningen i livet. Temaer som prioritering af værdier, værdidilemmaer, risikovillighed, etik, forpligtelsen til at være med i dialogen om udviklingen af vort samfund, whistleblower-ordning blev vent, ligesom bevidstgørelsen og anvendelsen af vore værdisæt i den daglige samtale mellem mennesker blev diskuteret.

Vi har brug for din hjælp og viden

Vi har nu en godt fundament til at fortsætte debatten frem mod en handleplan for, hvad vi rent faktisk skal gøre for at skabe det samfund vi ønsker os, som er vores vision. Det næste skridt er derfor at finde svarene på følgende spørgsmål:

Hvad er det for et samfund vi ønsker at se frem til? Hvad skal det indeholde? Hvad ønsker vi som samfundsborger og som samfund at være i stand til? Og hvordan vil vi vide, at vi har udviklet samfundet lige præcist så langt, som vi ønsker det?

Det er her vi har brug for din hjælp, for vi ønsker at få dine idéer og ønsker sat til debat i vores debat, så vi alle bliver klogere på svarene. Kun ved at samle os om forskelligheden får vi en stærk helhed og et bæredygtigt fællesskab. Her er det ikke nok at svare på hvad-spørgsmål, handlekraft kræver svar på hvordan-spørgsmål, men svarene på hvad det er for et samfund vi ønsker os at se frem til er centrale.

For hvis vi ikke ved, hvor vi vil hen, ved vi heller ikke, hvilke første skridt vi med fordel kan tage, og hvilken vej og retning vi skal gå.

Send derfor dine/jeres forslag til svarene på de fire spørgsmål, som vi stiller ovenfor, ind til os (Enten til Uffe på uffesteinerjensen@gmail.com, eller til Erik på es@es-leadership.dk) inden onsdag den 24. juni kl. 14. Så tager vi dine forslag med i debatten samme aften kl. 19-21, hvor vi enten mødes på Fredericia Bibliotek (begrænset antal) eller i cyberspace via Zoom.

Debataftenen foregår onsdag den 24. juni 2020, kl. 19-21. Du kan vælge mellem at deltage fysisk på Fredericia Bibliotek eller virtuelt på Zoom. Tilmelding sker til Erik (es@es-leadership.dk) senest d. 24. juni 2020, kl. 12. Link til Zoom-mødet udsendes herefter til alle deltagere.

Kom – vær med i debatten om det ønskede samfund – næste gang den 24. juni 2020, kl. 19 – 21 om, hvad er det for et samfund vi drømmer om? – Vi ses 🙂

Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar