21. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Hvorfor tage initiativ og vise handlekraft? af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Initiativ og handlekraft har vi tidligere kort omtalt som vigtige personlige lederegenskaber og værdier for alle i Det Ønskede Samfund. Men det er mere end det. Det er udtryk for en helt særlig adfærd hos alle borgere i Det Ønskede Samfund. For tager vi initiativ og handler, så kan vi nå de visioner vi i fællesskab sætter os. Det er på tide, at vi for alvor indretter … Læs mere

20. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Debatten om samfundsvisionen af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Debatten om samfundsvisionen synes vigtigere end nogensinde før. Verden er af lave, præget af uro og krig, uenighed og ude af balance, også klimamæssigt. En folkeafstemning er overstået, og et folketingsvalg nærmer sig. Der er god grund til at bruge noget af sommerens ”agurketid” til at sætte det lange lys og hjernen på uendelig med fokus på en debat om, hvor vi ønsker samfundet bevæger sig hen, og at vi … Læs mere

19. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Det ordentlige menneske af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen I Det Ønskede Samfund har ordentlighed og ordholdenhed magten. I den debatform om samfundsudviklingen, som vi har gang i, søger vi – gennem eksemplets magt – ind til kernen af blandt andet disse begreber, men ofte også svært håndterbare begreber for det enkelte menneske. Så hvad forstår vi egentlig ved disse to begreber i dag, hvordan folder de sig ud i hverdagslivet i det samfund, vi ønsker os, hvordan kommer … Læs mere

18. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Vær dit ansvar bevidst af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen I Det Ønskede Samfund har det at være sit ansvar bevidst – som samfundsborger –  en helt særlig klangbund, resonans og betydning for det velfærdssamfund og det demokratiske samfund, som vi ønsker og stræber efter. Ansvaret er allestedsnærværende. Det er ofte tavs viden, som mestendels flyder ubevidst rundt blandt os, og det fortjener et større fokus på vejen mod det samfund vi ønsker os. At være sit ansvar som … Læs mere

17. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Troværdighed er et spørgsmål om vilje af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen I Det Ønskede Samfund har begrebet og værdien TROVÆRDIGHED en helt særlig plads. Vores indbyrdes relationer er kittet, der holder samfundet sammen og samfundet kørende, og heri spiller styrken af troværdighed mellem de enkelte borgere, myndigheder og politikere en afgørende rolle. En stærk troværdighed styrker de indbydes relationer, der er afgørende for samfundets udvikling og overlevelse i kriser. I denne artikel måler vi troværdigheds-temperaturen, og vi giver … Læs mere

16. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Livslang læring for alle af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Fremtidens samfund kræver en balanceret livslang læring for alle. Debatten den 28. april om fremtidens uddannelsesmiljø peger på nødvendigheden af en gennemgribende reform i den måde vi indtænker læring, uddannelse og dannelse i Det Ønskede Samfund. En reform der i højere grad kobler den enkeltes og samfundets behov for kompetencer og kapaciteter mere direkte og mere dynamisk til de udbudte uddannelser og tilhørende uddannelsesmiljøer. Efter et fremragende debatoplæg af … Læs mere

15. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Tillid er demokratiets forudsætning af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Tillid er forudsætning for demokratiets overlevelse og kreative udvikling. Så hvordan skaber vi den bedst mulige og gensidige tillid mellem alle samfundets aktører, som er forudsætningen for at etablere det samfund vi ønsker os? Og hvordan fastholder vi, og hvordan udvikler vi den opnåede tillid, som er så skrøbelig og som så let forsvinder som dug for solen en skøn forårsmorgen i maj. Det handler denne uges klumme om. … Læs mere

14. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Fire nøgler til visionens succes af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Flere forskere peger på at kun ca. 25% af de udarbejdede visioner bliver til noget i virkeligheden, hvorimod resten dør ud og glemmes uden succesfuldt resultat. Så hvad er det, man skal være særligt opmærksom på for at ens egen vision bliver til virkelighed og får succes? Ja, det kigger vi nærmere på i denne 8. artikel, der afrunder artikelserien om ”Derfor er visioner vigtige”. Vi gør det … Læs mere

13. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Under den første debat om fremtidens uddannelsesmiljø nåede vi frem til flere konkrete løsninger, der handlede om det fysiske uddannelsesmiljø, individuel vejledning for alle, virkelighedsnær og varieret undervisning, samt et forslag om skabelse af et egentligt SSE-arbejde, mellem skole, socialvæsen og erhvervsliv. I denne artikel kommer et kort sammendrag, hvorefter vi sætter kursen mod løsningen af de mange andre udfordringer, som fremtidens uddannelsesmiljø står overfor.… Læs mere

12. artikel i 2022

udgivet af 2022 0

Strategien og handleplanerne af Uffe Steiner Jensen og Erik Schwensen Når et samfunds, en forenings eller en virksomheds vision er på plads kommer turen til strategien og handleplanerne. For hvordan når vi vores vision eller i det mindste kommer tættere på vores vision? Det handler denne 7. artikel om i miniserien om ”Derfor er visioner vigtige”. Det er strategien og de tilhørende handleplaner, der forbinder visionen med det sted, hvor vi står i dag, det er strategien, som viser vejen … Læs mere

1 2 3 4 7

ES-Leadership og vores tredjeparter bruger "cookies" og lignende teknologier til at levere og sikre vores tjenester, til at forstå og forbedre deres effektivitet og til at vise relevante annoncer på og uden for ES-Leadership. Du kan finde flere oplysninger i ES-Leaderships Privatlivspolitik. Vælg Acceptér cookies for at give samtykke til denne brug. Du kan til enhver tid ændre dine cookievalg.  ES-Leaderships Privatlivspolitik