15. artikel i 2023

posted in: 2023 | 0

Det Ønskede Samfund

Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen

I sidste uges artikel skrev vi om behovet for et gearskifte i debatten om det Ønskede Samfund, og som lovet fortsætter vi med – i denne jubilæumsartikel nummer 100 – at sætte fokus på en forestilling om Det Ønskede Samfund. Det gør vi netop nu efter de sidste tre års mange spændende og inspirerende debatter og dialoger.

Rejsen til Det Ønskede Samfund

Forstil dig, at du står ved grænsen til Det Ønskede Samfund. Du fornemmer og ser, at meget ligner det, du kommer fra og holder allermest af. På en eller anden forunderlig måde opleves alting dog anderledes i det ønskede samfund. Du tager de første skridt over grænsen, og en af de første ting du oplever og fornemmer er en forunderlig sammenhæng mellem de ting borgerne siger, og de ting de gør. De uendelige debatter om samfundsudviklingen er afløst af konkrete handlinger på baggrund af de fælles værdier, som borgerne er enige om at holde fast i, men værdier som de også enige om at udvikle, før det er for sent. Mange af værdierne ligner dem, som vi længe har talt om i vores samfund, men her udleves værdierne hver eneste dag, som en helt naturlig del af hverdagen.

Alt det du ser omkring dig emmer af samfundsmæssig bæredygtighed og menneskelig væredygtighed. Her gælder det ikke kun lokalt og fragmenteret. Her gælder det globalt og universelt. Borgerne i det ønskede samfund kan godt svagt huske de ubærlige problemstillinger, som vi stadig tumler med i vores model af verden. Men i Det Ønskede Samfund tager de et helt andet udgangspunkt. De taler om deres ønsker, hvor vi taler om problemer og i bedste fald ubærlige udfordringer. De søger altid henimod forbedringer og giver slip på problemerne, hvor vi stadig søger væk fra problemerne, men hænger fast i dem.

I det ønskede samfund trives alle mennesker, også de unge og de ældre. Alle hører med og føler sig som en del af fællesskabet. Alle er ægte medborgere i fællesskabet. Her er der plads til individualitet i fællesskabet og omvendt. Janteloven er afløst af ”talent-loven”, hvor alle mennesker har lov til, og alle mennesker er forpligtet til at forfølge sit talent og egne ønsker om et meningsfyldt liv. ”Talent-loven” siger også, at alle er forpligtet til at være medskabere af andre menneskers meningsfulde liv ved netop også at udnytte deres talent til det. Der ydes før der tages, gives før der fås.

At leve livet i det ønskede samfund er en livslang læringsproces, og på din videre rejse gennem dette fantastisk land, ser og fornemmer du mange eksempler på, hvordan al læring og erfaring videndeles. Videndelingen sker ikke bare blandt borgerne, men også blandt det borgerne en gang kaldte ”myndighederne og institutionerne” og nu kalder ”de underliggende fællesskaber”, og blandt det borgerne en gang kaldte ”erhvervslivet” og nu kalder ”samarbejdende fællesskaber, og blandt det borgerne en gang kaldte ”lande, regioner og unioner” og nu kalder ”globale samarbejdspartnere”.

I det ønskede samfund trives diversiteten og forskelligheden. På din videre rejse ser du flere og flere eksempler på, hvordan alting synes i sammenhæng med naturens mangfoldighed. Du ser fantastiske løsningsmodeller på samspillet mellem mennesker og natur, hvor forskningen for adskillige år siden blev intensiveret og nu bærer frugt.

Du oplever også, at det ønskede samfund er bundet sammen på en helt særlig måde. Det gælder den måde borgerne taler sammen på, taler med hinanden og taler om hinanden. Mediernes rolle er totalt forandret i forhold til det land, du kommer fra. Her får borgerne brugbar og rettidig information og viden til at leve netop det liv de ønsker sig. Her kommunikerer de mennesker, borgerne en gang kaldte ”politikere” og nu kalder for ”vores ambassadører”, på en helt ny måde. Her formidler de deres budskaber, så de bliver forstået af modtageren. Her lytter de til borgerne og inddrager dem rettidigt i alle væsentlige forhold og beslutninger. Beslutninger som skal træffes for at fortsætte udviklingen af det ønskede fællesskab. Her bliver borgerne medejere og medskabere af beslutninger og løsninger, som implementeres langt hurtigere og bæredygtigt. Løsninger som videndeles til andre fællesskaber i det globale fællesskab, som dermed også kan få glæde af dem.

En af de sidste ting du når at opleve på din rejse til det ønskede samfund (for der er mange, vi ikke har plads til at nævne her) er, at det vi kalder for ”uligheden” i vores nuværende samfund, det er afløst af udtrykket ”det meningsfulde liv for alle”. Her drejer tankerne sig ikke om, at nogen har mere end andre, og at det er uretfærdigt. Her drejer det sig om, at alle borgere har nok til at leve det liv de ønsker sig ud fra det talent og de evner, de har, samtidigt med at ”vores ambassadører” har skabt et finmasket net af fællesskabsstøttende funktioner, der understøtter de borgere, som har brug for det. Men det du oplever er, at de fleste funktioner er forebyggende. De støttende funktioner iværksættes, før problemerne opstår, og håndteres langt hurtigere og mere effektivt.

Mange af de temaer, som du hørte og måske læste om fra debatten om det ønskede samfund har fundet bæredygtige og meningsfyldte løsninger. Både temaerne om: Individet og kontrollen i samfundet, samspillet mellem aktørerne, mediernes magt, den medskabende, meningsskabende og meningsgivende samfundsborger, det kommunikerende samfund, den ønskede lederprofil og lederudvælgelse, samt mangfoldighed og diversitet, som kolossal styrke i samfundet. Ja endnu flere temaer er kommet til i takt med samfundsudviklingen i Det Ønskede Samfund – i takt med tiden.

Rejsen mod Det Ønskede Samfund fortsætter …………… 🙂

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar