14. artikel i 2023

posted in: 2023 | 0

Debatten om Det Ønskede Samfund

Af Erik Schwensen og Uffe Steiner Jensen


Debatten om Det Ønskede Samfund begyndte den 09. marts for godt tre år siden. Dengang så vi et behov for et gearskifte i debatten om og udviklingen af det samfund, vi ønsker os. Her godt tre år senere ser vi et tilsvarende behov for et nyt gearskifte i debatten og samfundsudviklingen. Det handler denne og næste uges artikler om.


Begyndelsen

Vi begyndte debatten med først at tale om det, der virkede dengang tilbage i 2020, og det vi fortsat ønskede skulle være en del af vores fremtidige samfund. Vi blev alle overraskede over, hvor meget der var at tale om. Vi havde glemt, hvor dejligt og fantastisk et samfund vi havde og stadigt har, og som vores forgængere og vi har opbygget gennem tiden. De første artikler blev skrevet for at fastholde de mange synspunkter og mangfoldige betragtninger debatterne gav anledning til.

Debatstrategien – Grundtanken – var klar, og vi fortsatte med en debat om de værdier, der betyder noget for os som mennesker og samfund, inden vi tog hul på det helt centrale i debatten om Det Ønskede Samfund: ”Hvad er det for et samfund vi ønsker at se frem til?”. Vi debatterede i resten af 2020 om evnen til at kommunikere, friheden, kulturen og magten i samfundet.


Fortsættelsen

I 2021 fortsatte vi debatten med blandt andet emner som ”individet og kontrollen i samfundet”, ”Mediernes rolle”, ”Den medskabende og kritiske samfundsborger”, ”Borgerinddragelse”, og i forbindelse med kommunal- og regionalvalget i november 2021 artikler og debatter om ”Det åbne og ansvarlige lederskab”, ”Det mangfoldige fællesskab”, ”Det favnende fællesskab”, ”refleksion og fornyelse”, samt artiklen ”Absurd Teater eller Meningsfuld Musical”. Ind i mellem tog vi forskellige tilbageblik på tidligere emner og debatter.

I foråret 2022 fandt vi – blandt andet på baggrund af vores oplevelser og debatter under den kommunale valgkamp i efteråret 2021-  behov for et nyt og ekstra gear i debatten: ”Derfor er visioner vigtige”. Det blev til otte sammenhængende visionsartikler, som vi senere udgav i hæfteform. Samtidigt tog vi fat på debatten om fremtidens uddannelsesmiljø og livslang læring, debatten om tillid, troværdighed, debatten om ansvarlighed og det ordentlige menneske, og forskellige tilbageblik på tidligere debatter.

Efterårets debatter og artikler i 2022 stod i Folketingsvalgets tegn. Hver uge fik sit valgtema med eksempelvis: ”Magtbalancen mellem politikere, spindoktorer og embedsværket”, ”Mediernes betydning for valget”, ”Behovet for en ny debatkultur”, ”Det politiske lederskab” og ”Når valget er ovre forventer vi konkrete helhedsløsninger”, ”Valget er ovre – Det er tid til forandring” og ”Et vendepunkt for det danske demokrati”.

I vinteren 2022/2023 fortsatte debatten og artiklerne i kølvandet på Folketingsvalgets resultat og dannelsen af flertalsregeringen SVM (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne). Debattemaerne strakte sig fra ”Vejen til en bedre debatkultur”, over ”Det kompromis-skabende samfund” til ”Udfordringerne vi stadig står overfor” og en række artikler og debatter om forandringsskabelse og – ledelse, samt ikke mindst ”De unges livsglæde og gode trivsel”.


Netop nu

Netop nu begynder konturerne af det nye politiske landskab efter dannelsen af flertalsregeringen mellem SVM og den uorganiserede og magtesløse opposition samt den fortsat forvirrede presse for alvor at tegne sig.

Da vi læste regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” blev vi positivt overraskede. Mange af de temaer og reformspor, som regeringen tager op i regeringsgrundlaget, ligger tæt på det Ønskede Samfunds debatspor og demokratiske samfundstilgang.  Også for så vidt angår behovet for at handle og at tage den fulde konsekvens af de politiske overvejelser og analyser. Efter at have overvejet og analyseret er det tid til at eksekvere.

I et demokrati bestemmer flertallet. Det må der ikke herske tvivl om. I et demokrati skal mindretallet naturligvis rettidigt inddrages, høres og tages hensyn til, men mindretallet skal ikke forkæles og have helt særlige privilegier. Det gælder også den politiske opposition, fagbevægelsen og pressen.

Den danske model kan kun opretholdes, hvis den følger med tiden. Tilbage til debatten om Det Ønskede Samfund.


Gearskiftet

Fra begyndelsen har vi søgt at følge vores nedfældede vision:

”Vi vil skabe en bred samfundsdebat, der søger konkrete løsninger på aktuelle og ubærlige problemstillinger. Løsninger som bringer os henimod Det Ønskede Samfund, og som bygger på en ordentlig og åben dialog med respekt for andres meninger”.

Det ønsker vi fortsat. Vi ønsker fortsat at præge og styrke den demokratiske debat om vores samfundsudvikling, så vi i fællesskab og individuelt skaber de konkrete løsninger, som vi som samfund har brug for, og hovedparten ønsker.

Vi tror på, at vi er med til at præge samfundsdebatten i en eller anden grad, men vi må også erkende, at vi ikke har opnået den brede tilslutning til vores debataftener, som vi havde håbet på. Corona-nedlukningen, som satte en stopper for de fysiske debataftener og overgangen til de virtuelle debatter, kan være en af grundende hertil. På den anden side har vi gode indikationer på, at vores artikler er blevet set og læst af mange. Vores fem Tv-interviews i forbindelse med Folketingsvalgkampen er blevet set og rost af endnu flere.

Derfor laver vi nu et gearskifte i debatformen. Vi retter fokus mod nye og flere Tv-interviews i form af Podcast a la modellen fra Folketingsvalget. Vi fortsætter debataftenerne, og fortsætter samarbejdet med Danske Digitale Medier naturligvis.

Artiklen fortsætter i næste uge (15. artikel i 2023) 🙂


Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Follow Erik Schwensen:

Latest posts from

Skriv et svar