Morgenpolitik – Fredericia …. 11. oktober 2021

KOM og VÆR MED

Det Ønskede Samfund afholder MORGENPOLITIK – FREDERICIA mandag den 11. oktober 2021, kl. 0830-1000.

TILMELDING sker på følgende link: MORGENPOLITIK – FREDERICIA den 11. oktober 2021

Morgenpolitik er et dialogforum, der styrker relationen mellem borgere og byrådspolitikere. Gennem en uformel og nysgerrig samtale om udvalgte emner på dagsordenen for næste byrådsmøde lærer borgerne politikerne bedre at kende og bliver klogere på, hvad der sker på det politiske niveau i vores by. Politikerne får gode samtaler med borgerne og bliver bedre forberedt til byrådsmødet og det politiske arbejde.

Dagsordenen til byrådsmødet finder du på dette link: https://www.fredericia.dk/dagsorden/byraadet-11-10-2021

I MORGENPOLITIK – FREDERICIA gælder tre vigtige samtaleregler:

  • Alle sørger for en god tone og atmosfære
  • Vi er her for at blive klogere (ikke for at få ret eller blive enige)
  • Vi værdsætter forskellige perspektiver

Kort sagt går Morgenpolitik går ud på at træne de demokratiske muskler. Baggrunden for Morgenpolitik er den vigende interesse for det aktive demokrati. Mange folkevalgte oplever en snævrere og snævrere base for deres arbejde og efterlyser mere direkte, vedkommende dialog med borgerne, ligesom borgerne savner mere konkret indhold i samfundsdebatten.

Vi gør det også, fordi MORGENPOLITIK – FREDERICIA er et godt supplement til vores igangværende debatserie og skriverier om Det Ønskede Samfund, som du kan læse meget mere om på vores hjemmeside (www.Det-Ønskede-Samfund.dk).

Konceptet er udviklet af Sager der Samleri Aarhus, som vi har indgået en samarbejdsaftale med, hvor vi i fællesskab bl.a. videreudvikler konceptet og støtter hinanden.

MORGENPOLITIK – FREDERICIA foregår virtuelt på Zoom mandag den 11. oktober 2021, kl. 0830 – 1000 forud for byrådsmødet samme dag.

Dagen før sender vi dig en e-mail med et link til mødet, som foregår online på platformen Zoom.

Politikere og borgere er meget velkomne!

Venlig hilsen 🙂

Uffe Steiner Jensen (uffesteinerjensen@gmail.com) og Erik Schwensen (es@es-leadership.dk).

Follow Erik Schwensen:
Latest posts from

Skriv et svar